Systeemoplossingen

Het nD-Systeem

Het gepatenteerde nD-Systeem is van oorsprong door ons ontwikkeld als gebouwen geïntegreerde Fotovoltaïsche installatie en in de loop der jaren doorontwikkeld, zodat het – na doorvoering van bepaalde constructieve aanpassingen – ook aan gevels, op platte daken en als Zonne hybride-systeem kan worden toegepast. nD-Zonnedaken en –gevelsystemen beschermen uw gebouw niet alleen duurzaam tegen milieu-invloeden en leveren Energie, ze verlenen uw gebouw bovendien een esthetisch hoogwaardige uitstraling. Deze website bevat verdere informatie over de diverse systemen en hun toepassingsmogelijkheden.

nD-Indaksysteem

Het nD-Indaksysteem is een universeel regendicht fotovoltaïsch montagesysteem dat frameloze zonnemodules (zgn. Laminaten) met verschillende celtechnologiën, visueel aantrekkelijk, in het dak integreert. Het vervangt de conventionele dakbedekking en bespaart dus kosten. Vanwege het lage gewicht (ongeveer de helft van een pannendak) is het zonnedak zowel voor nieuwbouw als sanering en renovatie geschikt.

Speciale onderconstructie – stabiel en toch flexibel

De onderbouw van het PV-Indaksysteem is op het dak verankerd en bestaat uit speciale aluminium profielrails. De modules zijn verschuifbaar gemonteerd op de onderconstructie, waardoor oneffenheden van het dak worden gecompenseerd. De constructie is sterk genoeg om weer en wind te weerstaan, terwijl ze flexibel genoeg is om thermische schommelingen dynamisch te compenseren. Dit, uit de industiële sector bekende ontwerpprincipe, is één van de redenen waarom de levensduur van een nD- Solardak die van een traditioneel dak, ver overstijgt.

Dichtheid zonder prestatie concessies

Het systeem biedt een hoge bescherming tegen neerslag, storm, koude en hitte. Tegelijk biedt het, door speciale constructietechnieken, de oplossing tegen problemen van traditionele zonne-energie systemen, zoals oververhitting en de daaruit voortvloeiende vermindering van prestaties of vorming van condenswater. Dit wordt bereikt door montage volgens het alom beproefde ‘Überschuppungsprinzip’. Door een luchtspleet bij de module overgang, wordt elke module afzonderlijk geventileerd. Gelijktijdig vangen speciaal geconstrueerde ventilatiesleuven aan de module bovenranden, het weinige nog onstane condenswater op en voeren dit af naar buiten. Doormiddel van een stuifsneeuw bestendige onderlaag wordt zodoende een volledig dicht Solardak gerealiseerd.

Hoge weerstand – lange levensduur

De met gehard glas vervaardigde fotovoltaïk modules zijn goed bestand tegen invloeden van de natuur. Ze zijn hagel-proof en sneeuw kan, dankzij het gladde kantenvrije design, sneller naar beneden glijden dan bij PV-installaties met ingelijste modules. De vorming van mos en andere aanslag wordt daardoor tevens gereduceerd.

In het nD-Systeem worden t.b.v. de waterdichtheid geen corrosiegevoelige verbindingen of rubber afdichtingen toegepast; uitsluitend glas en aluminium. Door de shingle-achtige overlapping en door de toepassing van aluminium beluchtingsplaten, is een afdichting met verouderingsgevoelige rubberen afdichtingen niet nodig. De op de modulerails aanwezige rubbers zijn niet bedoeld om af te dichten, maar alleen voor de scheiding tussen glas en aluminium; zouden deze een keer poreus worden, dan vloeit het water over de geintegreerde water afvoer via de modulerails naar de dakrand.

De levensduur van materialen is een cruciaal economisch aspect van essentieel belang voor een toekomstig duurzame economie. We hebben het nD-Systeem voor een maximale  levensduur ontworpen.

Foto Überschuppungsprinzip

Optisch Highligt

Aan dakranden of ingeval van doorvoeringen (bijvoorbeeld dakramen of schoorstenen) worden blindplaten uit glas, Alucobond of vezelcement, in passende RALkleur verwerkt. Of het nu dakkapellen, nokken, kilgoten, ruggen of ontluchtings doorvoeringen betreft, met de gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche installatie is een uniform en aantrekkelijk uiterlijk niet langer een probleem.

Als praktisch geen ander systeem transformeert het nD-Indaksysteem uw dak in een visueel aantrekkelijk en vooral uniform ogend geheel. Dit geldt zowel voor daksanering, renovatie van bestaande gebouwen alsook nieuwbouw.

Modulair en van modulefabrikanten onafhankelijk, toekomstbestendig totaalsysteem

In het nD-Systeem worden gestandaardiseerde moduleformaten van gerenommeerde fabrikanten toegepast, zodat u van geen enkele modulefabrikant afhankelijk bent. U kunt kiezen tussen dunnefilmpanelen (CdTe), polykristallijne of monokristallijne modules. Dunne film modules passen we bijvoorbeeld toe wanneer het uiterlijk van het zonneenergie systeem op de voorgrond staat, een harde dakbedekking vereist is, of het dak niet optimaal is uitgelijnd, omdat dunnefilmpanelen ook goed kunnen werken met diffuus licht. Dient er meer vermogen te worden bereikt, dan worden poly- of monokristallijne modules ingezet. Die hebben een hoger rendement dan dunnefilmmodules. Alle modules kunnen individueel worden gedemonteerd, waardoor de tijd voor service en  onderhoud gering blijft.

Maatwerkoplossingen – ook voor grote projecten

Het gebruik van gestandaardiseerde module formaten is niet altijd te realiseren. Het nD-Indaksysteem is zo flexibel dat ook speciale modules kunnen worden toegepast, zoals b.v. semitransparante modules met speciale afmetingen voor dakbeglazing of blanco glas met zeefdruk en voor de dakranden. Dergelijke maatwerk oplossingen kunnen ook worden toegepast voor parkeerplaatsoverkappingen, groeikassen en serres.

Door de afwezigheid van horizontale rails wordt, ook van onderen gezien, een esthetisch perfecte uitstraling gerealiseerd. Ook hier wordt het nD-Systeem gemonteerd volgens het ‘Überschuppungsprinzip’ en zijn siliconenafdichtingen niet vereist. Er ontstaan dus ook geen storende vuilranden wat, in het bijzonder ingeval vlakke dakhellingen, bijdraagt aan een langere levensduur.

Mogelijkheid van harde dakbedekking

Veel daken vereisen een harde dakbedekking. Onze dunnefilmpanelen nD-Energie-S zijn, gezamenlijk met het nD-indaksysteem, door de ‘Materialprüfanstalt für das Bauwesen der TU Braunschweig’ in een brandproef getest en gezamenlijk met het montagesysteem (ongeacht de dakhelling) toegelaten als harde dakbedekking.

Samengevat …het nD-indaksysteem …

 • biedt een volledige Architectonische integratie in de bouwschil en heeft hierdoor een esthetisch zeer hoogwaardige uitstraling
 • vervangt de conventionele dakbedekking
 • laat zich aan alle dakvormen- en maten aanpassen; dakranden, richels, groeven en overkappingselementen (schoorstenen, daglicht-doorvoeren, dakramen, etc.) worden doormiddel van blindmodules perfect geintegreerd
 • zorgt voor achterzijdige ventilatie van elke afzonderlijke module, wat leidt tot hogere capaciteit
 • is door het geringe eigengewicht uitstekend geschikt voor saneringen en renovatie
 • is duurzaam regendicht en stormproof
 • is spanningsvrij, glijdend, gelegd

nD-Platdaksysteem

Met de installatie van een nD-Platdaksysteem kunnen we, ten opzichte van conventionele staande systemen, de dichtheid van het dak verbeteren, de levensduur van het dak verlengen en de opbrengst aanzienlijk verhogen.

Aerodynamisch – geen dakdoorvoeringen vereist

De aërodynamische platdak fotovoltaïsche installatie bestaat uit weinig afzonderlijke delen en kan dus snel en eenvoudig gemonteerd worden, zonder dakdoorboringen, uitsluitend op dakbeschermingsmatten. De installatie wordt door de kracht van de wind op het dak gedrukt. Uitsluitend bij de rand- /hoekgebieden van een plat dak dienen de elementen verzwaard te worden. Statische belastingen worden hierdoor gereduceerd.

Optimaal gebruik van het dakoppervlak en hoge flexibiliteit

Met een Oost/West oriëntatie, in plaats van alleen op het Zuiden, kan het dak oppervlak  optimaal worden benut en het nominale vermogen van de PV-installatie worden verhoogd. De montagehoek is gewoonlijk 15°, maar kan – evenals de afstand tussen de rijen, worden aangepast. Het nD Platdaksysteem kan worden aangepast tot dakhelling van 10° op daken met Bitumen, Folie, Grind, Groen, Kalzip of Trapeziumplaat. Hiervoor kunnen poly- of monokristallijne modules worden toegepast.

Lange levensduur

Uiteraard passen we ook bij het  aërodynamische platdaksysteem corrosiebestendige en duurzame materialen toe, die een levensduur van meer dan 20 jaar hebben en recyclebaar zijn. De nD-Platdak elementen van glas en aluminium zijn UV-bestendig en beschermen tevens de onderliggende dakafdichting.

Individuele berekening

De statica van nD-Platdaksystemen worden per object en specifieke kenmerken berekend.

nD-Gevelsysteem

De gebouw-geïtegreerde Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaics; BIPV) wordt inmiddels steeds vaker toegepast aan gevels. Dit is niet als laatste te wijten aan het verlangen van eigenaren naar optimalisatie van de energie-efficiëntie van gebouwen, maar evenzeer aan de doorontwikkeling van dunne filmmodule.

Foto Solarfassade

Gebouw-geïntegreerde PV-Gevel voor een aantrekkelijk uiterlijk

Met de aanwezigheid van een nD-Systeem aan de gevel van uw gebouw, realiseert u extra oppervlakte voor energieopwekking en tevens een esthetische architectuur. In aanmerking hiervoor komen de dakpansgewijs gelegde panelen of die voor de vlakke montage. Het betreft hier een verborgen bevestigingssysteem zonder zichtbare bevestigingspunten. Ook hier kunnen, dankzij het flexibele nD-Motage systeem, verschillende modules  worden gebruikt en het is vrijwel ieder fabrikaat toepasbaar. Bij gebruik van poly- of monokristallijne modules laat zich bovendien de lichtdoorlaatbaarheid flexibel realiseren.

Economisch, ondanks lager zonnerendement

Het energetisch rendement van gevelsystemen op verticale vlakken is in het algemeen lager dan van fotovoltaïsche systemen op het dak. Zonovergoten, schaduw-vrije oppervlakken bereiken echter goede rendementen en doordat hoogwaardige gevelbeplating vervalt wordt het economisch rendement verhoogd. De potentiële besparingen van dure gevelplaten met ongeveer 100,- € / m² (Cf dakpanelen 45 € / m².) Resulteert in een besparing van maximaal 750, – € per geïnstalleerde kWp.

nD-Hybridesysteem

Het nD-Systeem wordt momenteel verder door- ontwikkeld tot een zonne-hybride systeem, waarmee u uw gebouw gelijktijdig voorziet van elektriciteit en warmte. Hiertoe worden de gebruikelijke fotovoltaïsche modules gekoppeld met de achterliggende absorbers die extra thermische zonne-energie opwekken. Een prototype van het nD-hybride systeem wordt momenteel getest door een onderzoeksinstituut.

Het hybridesysteem zal naar verwachting eind 2017 beschikbaar komen. Wij zullen u hierover natuurlijk op de hoogte houden.


Voordelen van het nD-Hybridesysteem:

 • Opwekking van elektriciteit en warmte/koude op één (dak)oppervlak
 • Besparing op de installatie en het efficiënt gebruik van het dakoppervlak
 • Individueel verwijderbare PV modules zonder leidingen los te hoeven koppelen
 • Energie die wordt opgewekt gedurende de dag kan worden gebruikt voor warmteopslag
 • Hogere stroomopbrengst in polykristallijne modules door warmteafvoer

nD-Energiemanagmentsysteem

Onze partner, nD-enerserve GmbH uit Hannover, heeft een energie management systeem ontwikkeld waarmee u uw Solarsysteem controleert en evalueert en aan de eisen op het gebied van terugleveren en salderen kunt voldoen.

Met de e.manager realiseert u de koppeling tussen energieproducenten en consumenten in private of commerciële gebouwen, het optimaliseren van uw eigen verbruik en uw energiekosten. Doormiddel van talrijke interfaces kunnen omvormers van verschillende fabrikanten, energiemeters en sensoren (bijvoorbeeld temperatuurvoelers) worden aangesloten. Over WLAN aansluitingen, relais, digitale- of analoge uitgangen, kunnen individuele verbruikers, zoals; wasmachines-, E-laadpalen, warmtepompen of verwarmingspatronen, worden aangestuurd. De voorschriften voor teruglevering c.q. salderen zoals b.v. doormiddel van op afstand bestuurde toonfrequentontvangers worden daarbij in acht genomen.

De monitoring en evaluatie wordt gerealiseerd via een web portal, dat u vanuit praktisch elke plek op de wereld kunt openen.

Meer informatie hierover vindt u op de website: www.emanager.eu

nD-Energiecentrale

Als u uw PV-energieverbruik wilt maximaliseren, biedt zich bij nieuwe installatie van een Fotovoltaik systeem de nD-Energiecentrale aan, bestaande uit Powerstation, Batterij Management, Systeembesturing en Omvormer.

De batterij opslag is gebaseerd op de nieuwste lithium batterij technologie en kan modulair worden uitgebreid van 3 tot 12 kWh. Door het netwerk waarin de componenten, producenten en opslagunits met de e.manager zijn verbonden, kan het geheel worden gecontroleerd en bewaakt.

De nD-Energiecentrale voldoet aan alle voorwaarden voor toelating door het ‘KfW Förderprogramm “Erneuerbare  Energien – Speicher”. De fabrikantenverklaring en andere informatie over nD-Energiecentrale vindt u in de downloadsectie.